לוח קורסים - מורי מדע וטכנולוגיה שנה"ל תשפ"ב

מצ''ב רשימת קורסים (כל קורס מזכה בגמול בהיקף של 30 ש')

#תאריךימיםאוכלוסיות יעדנושאים ומטרת הקורסהאם לאופק חדשפרטי איש הקשר/נציג המזמין האחראי ישירות לקורסהערות
1 24/10/2021-26/10/2021
-
 א-ג  מורי יסודי  חקר ציפורים  כן  הדס כץ שדה חן