לוח קורסים - קורסים תשפא שנה"ל תשפ"א

מצ''ב רשימת קורסים (כל קורס מזכה בגמול בהיקף של 30 ש')

#תאריךימיםאוכלוסיות יעדנושאים ומטרת הקורסהאם לאופק חדשפרטי איש הקשר/נציג המזמין האחראי ישירות לקורסהערות
1 25/05/2021-27/05/2021
-
 ג-ה  קדם יסודי  גן יער  כן  סנא עלאדין
 
2 06/06/2021-08/06/2021
-
 א-ג  קדם יסודי  גן יער  כן  סנא עלאדין
 
3 13/06/2021-15/06/2021
-
 א-ג  מזרח ירושלים - חינוך גופני    כן  אפרת עומר/ענבל זלמנוביץ/דעאס רובא
 
4 27/06/2021-29/06/2021
-
 א-ג  מורי קולנוע ומדיה    כן  איבנה רטנר
 
5 27/06/2021-29/06/2021
-
 א-ג  מורי קולנוע ומדיה    כן  איבנה רטנר
 
6 29/06/2021-01/07/2021
-
 ג-ה  מורי עברית במגזר הדרוזי    כן  איאד מהנא
 
7 04/07/2021-06/07/2021
-
 א-ג  צוות מטה תקשוב    כן  קובי רפאלי/חן גל
 
8 04/07/2021-06/07/2021
-
 א-ג  צוות מטה תקשוב    כן  קובי רפאלי/חן גל
 
9 04/07/2021-06/07/2021
-
 א-ג  מוט"ל    כן  עידית גבעתי
 
10 06/07/2021-08/07/2021
-
 ג-ה  רכזי תקשוב חינוך התיישבותי    כן  רגינה קפלן
 
11 11/07/2021-13/07/2021
-
 א-ג  מדריכי ביולוגיה    כן  אירית שדה/סיגל שפירא
 
12 11/07/2021-13/07/2021
-
 א-ג  מדריכי ביולוגיה    כן  אירית שדה/סיגל שפירא
 
13 13/07/2021-15/07/2021
-
 ג-ה  מדריכים ארציים חדשים בלבד    כן  הגר אור
 
14 13/07/2021-15/07/2021
-
 ג-ה  מדריכים ארציים חדשים בלבד    כן  הגר אור
 
15 13/07/2021-15/07/2021
-
 ג-ה  מורי ומדריכי מורשת (מגזרים שונים)    כן  טליה אפיק גרוסמן/רותי בידץ